Ons werk

 • Businessgala
  Business Gala
 • Babs
  Babs!festival
 • Q-Support
  Q-support
 • Werk plaatje f
  Maaslandcollege
 • Werk plaatje a
  Louter
 • Werk plaatje d
  Patrimonium
 • Werk plaatje b
  Bogaerts
 • Werk plaatje megen zuid
  Megen Zuid
 • Werk plaatje oss
  Gemeente Oss
 • Werk plaatje e
  Traffic Service Nederland
 • Werk plaatje cjg
  Centrum Jeugd & Gezin
 • Werk plaatje horzak
  Horzak
 • Werk plaatje heesen
  Eerder werk
 • Business Gala

  Alweer voor de vijfde keer, verzorgde Maasland Communicatie het concept en alle bijpassende uitingen voor het Business Gala Oss, van redactie tot en met vormgeving, van logo en digitale nieuwsbrieven, social media en E-magazine tot en met de website en sponsorpresentaties.  

  Babs!festival

  Maasland Communicatie is lokaal betrokken. Vandaar dat wij het Babs!festival van harte ondersteunen als sponsor met de redactie en vormgeving van alle uitingen.      

  Q-support

  Ruim 800 patiënten hebben zich aangemeld bij Q-support. Dat is een mijlpaal voor deze stichting. Het is mooi om als bureau bij te kunnen dragen aan dit succes. Advies en begeleiding voor mensen die langdurig klachten houden van de Q-koorts is hoog nodig. Wij verzorgen met grote betrokkenheid de communicatie; van strategisch advies tot de complete uitvoering.  

  Maaslandcollege

  Het Maaslandcollege is een moderne kwaliteitsschool waar in een veilige en prettige leeromgeving, het beste uit de leerling wordt gehaald. Onder de noemer Verleg je grenzen geeft Maasland Communicatie daar uitdrukking aan met de campagne.

  Louter

  Louter is actief in projectmanagement in het ruimtelijk domein. Het digitale magazine heeft een prominente plaats in de communicatiemix, passend bij het innovatieve karakter van het bedrijf.

  Patrimonium

  Patrimonium is een bijzonder bedrijf dat zich bezighoudt met de restauratie en exploitatie van monumentale panden. Gelukkig voor Oss hoort daar het voormalige directiekantoor met portierswoning van Bergoss ook bij. Een icoon van het roemrijke industriële verleden van Oss. Maasland Communicatie verzorgde een boek over dit bijzondere Rijksmonument, dat de historie beschrijft en de restauratieplannen van Patrimonium schetst. Ook de digitale nieuwsbrieven zijn van onze hand.

  Bogaerts

  Bogaerts combineert traditioneel vakmanschap van een eeuwenoud beroep met een moderne bedrijfsvoering. De nieuwe website geeft daar uitdrukking aan.

  Megen Zuid

  Sinds tijden vindt er weer nieuwbouw plaats in het historische stadje Megen. Een uitgelezen kans voor iedereen die er wil gaan of juist wil blijven wonen. Maasland Communicatie werkt in opdracht van de samenwerkende partijen aan de gebiedscommunicatie.

  Gemeente Oss

  Gemeente Oss is van oudsher (1993) een gewaardeerde klant voor uiteenlopende communicatieprojecten; van stadspromotie tot gebiedscommunicatie.

  Traffic Service Nederland

  Traffic Service Nederland verzorgt oplossingen voor verkeers-projecten in heel Nederland met uiteenlopende voorzieningen als ledwagens, actiewagens, barriers en bebording. Alles gericht op veiligheid en doorstroming. Maasland Communicatie tekende voor de website, digitale nieuwsbrieven en uiteenlopende communicatiemiddelen voor intern en extern gebruik.

  Centrum Jeugd & Gezin

  Centrum Jeugd & Gezin behoort tot de voorhoede in Nederland als netwerkorganisatie waar ouders en jongeren met al hun vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Hier was al alles onder een dak, voordat de rest van Nederland er over na ging denken. Maasland Communicatie ondersteunt bij strategie- en visieontwikkeling, nu met name bij de Transitie Jeugdzorg.

  Sander van den Berk, manager Centrum Jeugd & Gezin Maasland: ‘Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland werkt nu al 5 jaar samen met Maasland Communicatie. In deze periode hebben we van de diverse diensten van Maasland Communicatie met grote tevredenheid gebruik gemaakt. Over het algemeen hebben we projectopdrachten inhoudelijk laten uitvoeren door Marjo de Louw, met name de procesbegeleiding werd door haar verzorgd. De grote deskundigheid en kennis van de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de transitie Jeugdzorg en de ontwikkeling van het Centrum Jeugd & Gezin, die zij zich heel snel heeft eigen gemaakt, hebben er steeds voor gezorgd dat deze projecten ook door onze partners als vernieuwend en innovatief werden betiteld. Zowel de drie gemeenten als de netwerkpartners van het Centrum Jeugd & Gezin spreken regelmatig hun tevredenheid en vertrouwen uit wanneer er een voorstel komt tot procesbegeleiding vanuit Maasland Communicatie. Ik ben met name tevreden over de zorgvuldigheid en de tact waarmee te werk wordt gegaan met name bij politiek gevoelige onderwerpen. Samen met het totaalpakket dat wordt aangeboden; procesbegeleiding, communicatie en vormgeving maakt dat Maasland Communicatie een betrouwbare partner voor ons.’    

  Horzak

  Voor de samenwerkende partijen in Horzak verzorgt Maasland Communicatie de gebieds-communicatie voor Horzak; van strategie, website en digitale nieuwsbrieven tot advertisement en social media.

  Jan de Porto, projectleider gemeente Oss voor Horzak en ’t Reut: ‘Op basis van een drietal referentiekaders zijn onze ervaringen in ‘t Reut en Horzak positief:

  1.  Inhoudelijk vakgebied Maasland Communicatie is in staat zich adequaat te verdiepen in de materie en de relevante spelers. Maasland Communicatie heeft in de praktijk aangetoond dat zij in staat is om de relevante kennis te vergaren: kennis van de verschillende verblijfsfuncties (wonen, werken en voorzieningen) en over de procesgang (ruimtelijke ordening c.a. en de vastgoedontwikkeling). De boodschap die gecommuniceerd wordt, is voor alle betrokkenen inhoudelijk herkenbaar.

  2. Organisatie Maasland Communicatie neemt op basis van afgesproken plannen / aanpak c.a. de leiding in het communicatieproces. De burger krijgt overzicht en inzicht. Alle betrokkenen, publiek en private partijen, ervaren een stevig communicatieplatform.

  3.  Middelen Inzet van diverse communicatiemiddelen is professioneel, direct en indirect en in de diverse media. Ook in de media wordt een eenduidig profiel ontwikkeld en onderhouden.’  

  Eerder werk

Terug