MC Opvallend

Horzak

Werk plaatje horzak zw

Voor de samenwerkende partijen in Horzak verzorgt Maasland Communicatie de gebieds-communicatie voor Horzak; van strategie, website en digitale nieuwsbrieven tot advertisement en social media.

Jan de Porto, projectleider gemeente Oss voor Horzak en ’t Reut:
‘Op basis van een drietal referentiekaders zijn onze ervaringen in ‘t Reut en
Horzak positief:

1.  Inhoudelijk vakgebied

Maasland Communicatie is in staat zich adequaat te verdiepen in de materie en de relevante spelers. Maasland Communicatie heeft in de praktijk aangetoond dat zij in staat is om de relevante kennis te vergaren: kennis van de verschillende verblijfsfuncties (wonen, werken en voorzieningen) en over de procesgang (ruimtelijke ordening c.a. en de vastgoedontwikkeling). De boodschap die gecommuniceerd wordt, is voor alle betrokkenen inhoudelijk herkenbaar.

2. Organisatie

Maasland Communicatie neemt op basis van afgesproken plannen / aanpak c.a. de leiding in het communicatieproces.

De burger krijgt overzicht en inzicht. Alle betrokkenen, publiek en private partijen, ervaren een stevig communicatieplatform.

3.  Middelen

Inzet van diverse communicatiemiddelen is professioneel, direct en indirect en in de diverse media. Ook in de media wordt een eenduidig profiel ontwikkeld en onderhouden.’

 

Terug